3 สถานที่ท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริ

สถานที่ท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำรินั้นเป็นสถานที่ที่เปิดให้ประชาชนบุคคลทั่วไปเข้าไปเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพื่อให้นำประโยชน์จากการเรียนรู้เหล่านั้นมาพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป หรือเพื่อนำความรู้ไปบอกต่อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำรินั้นนับว่ามีประโยชน์ต่อผู้คนเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง สามารถนำความรู้จากโครงการต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์กับไร่นาสวนของตนเองได้อย่างลงตัว โดยมีแบบอย่างที่ถูกวางแผนไว้ให้แล้ว เรามี 3 สถานที่ท่องเที่ยวในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้คนที่ยังไม่รู้จักได้ไปเที่ยวชมกันดังนี้คือ

โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยทรงบริจาคที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 250 กว่าไร่เพื่อมอบเป็นแปลงปลูกทดลองมันเทศในจังหวัดเพชรบุรีเป็นหลัก นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดำริให้ปลูกผักและผลไม้ซึ่งเป็นพืชการเกษตรท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย และทรงมีพระราชดำริให้ติดตั้งกังหันลมซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ และได้นำระบบนี้ไปผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการชั่งหัวมัน และแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปประกอบวิชาชีพ จึงก่อให้เกิดเป็นรายได้ในแหล่งชุมชนท้องถิ่นขึ้น

โครงการปิดทองหลังพระ จ.น่าน ซึ่ง เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยมีจุดประสงค์เริ่มแรกคือต้องการให้ผืนป่าถูกทำลายน้อยที่สุดโดยการทำการเกษตรปลูกข้าวด้วยวิธีใหม่ โดยการทำนาแบบขั้นบันไดบนภูเขาเพื่อให้ชาวบ้านอยู่อย่างพอเพียง โดยเป็นโครงการนำร่องให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดน่านได้ทำตาม นอกจากนี้ทางโครงการยังมีการสร้างฝายเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งได้อีกด้วย โครงการปิดทองหลังพระนี้ ตั้งอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มตัว และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าไปร่วมเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก เป็นเขื่อนที่อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพ ฯ มากนัก มีความสวยงามมาก ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลนั้นยังช่วยเหลือประชาชนและชาวบ้านละแวกนั้นให้ไม่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีวิวทิวทัศน์สวยสามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่นอกจากจะได้ความงดงามทางทัศนียภาพแล้วยังช่วยเหลือชาวบ้านได้อีกด้วย  

ซึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นมีมากมายหลายพันโครงการ แต่ที่นำมาให้ชมกันนี้เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่และมีผู้ที่สนใจเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งสถานที่เหล่านั้นยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่งดงามอยู่ สำหรับคนที่สนใจต้องการท่องเที่ยวและเรียนรู้การทำการเกษตรหรือเพื่อไปพักผ่อนชมบรรยากาศที่งดงามนั้นควรไปให้ได้สักหนึ่งครั้งในชีวิต