โปรแกรมที 3 วังน้ำเขียว – ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 วัน 1 คืน

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

โปรแกรมที 3 วังน้ำเขียว – ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 วัน 1 คืน


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
07:00 ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
10:00 เข้าชม สวนกล้วยไม้ เขาแผงม้า ออร์คิด เป็นแหล่งรวบรวมบรรดาพันธ์กล้วยไม้ นานาชนิดทั้งสายพันธ์ไทย และต่างประเทศ กว่า 100 สายพันธ์ รวมถึงสายพันธ์ที่หาดูได้ยาก มีกล้วยไม้พันธ์พิเศษ ที่มีกลิ่นหอมเหมือนช็อกโกแล็ต เป็นดอกกล้วยไม้มีลักษณะเป็นดอกสีโกโก้ น้ำตาล ดอกเล็กๆ แต่เมื่อดมกลิ่น ก็เหมือนช็อกโกแลตน่ากินเหลือเกิน
11:30 แวะ ชิล กับบรรยายกาศเก๋ๆในสไตล์ A Cup of Love รสกาแฟหอมกรุ่น พร้อมสนุกกับการเลี้ยงแกะด้วยตัวของคุณเอง (ร้านกาแฟ เบเกอรี่ พร้อมด้วยกิจกรรม การขับรถ ATV โรงเลี้ยงแกะและบาบีคิวสุดอร่อย)
11:00 เข้าชม ศูนย์การเรียนรู้ ฟรอร่า พาร์ค ดอกไม้บาน…ในสวนสวย แห่งวังน้าเขียว นิทรรศการทุ่งดอกไม้เมืองหนาว แห่งวังน้ำเขียว กว่า 70 ไร่ พร้อมความงดงามที่น่าประทับใจจากสวนอังกฤษ กุหลาบสายพันธ์อังกฤษกว่า 2000 ต้น ตลาดนัด “ฟาร์ม เมอร์ มาร์เก็ต” และ “ Garden Center ” จากโครงการฟ้าประทานฟาร์ม สวนจิตรกรรมธรรมชาติเทคนิค Vertical Garden โดยร่วมกับศิลปินชั้นนำ จำลองภาพอลังการดุจภาพวาดจากปลายพู่กันและถังสีขนาดยักษ์ ด้วยเขาวงกตดอกไม้กว่า 200,000 กระถาง จุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูง
12:00 รับประทานอาหารกลางวันบริเวณ
13:00 รับประทานอาหารเสร็จแล้วชมโรงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เลือกซื้อของที่ระลึก รวมทั้งของฝากเก๋ๆ ร่วมคล้องกุญแจคู่รัก สำผัสกับฝูงแกะน่ารักๆ ที่ใช้ชีวิตอิสระบนทุ่งหญ้ากว้าง พร้อมเพลิดเพลินกับการป้อนอาหาร ป้อนนมแกะน้อยอย่างใกล้ชิด
13:30 เข้าชมและสัมผัสกับ “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ” แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ ประติมากรรมต้นไม้และสวนดอกไม้นานาพันธุ์ การจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำบล การแสดงของนักเรียน กลุ่ม องค์กรต่างๆ การแสดงวงดนตรี
14:30 มาวังน้ำเขียวแล้วต้องไม่พลาดที่นี่ สวนผักปลอดสารพิษ ณ สวนลุงไกร บุคคลที่สามารถให้ปุ๋ยแก่ผักฤดูหนาวหลากชนิดด้วยเสียงเพลง พร้อมเลือกซื้อสินค้าผักปลอดสารพิษติดมือกลับได้อย่างสบายใจ
16:30 ชิว ๆ ณ ผาเก็บตะวัน กับกิจกรรมปลูกป่าแบบบ้าน ๆ เก็บภาพบรรยากาศสวย ๆ ด้วยบรรยากาศที่บริสุทธิ์ อันดับ 7 ของโลก รอชมพระอาทิตย์ตกดิน
18:00 เข้าที่พัก – รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2 รายการ
07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
09:00 เลือกซื้อของฝากนานาชนิดจากวังน้ำเขียวในระหว่างทาง
09:30 ขับรถชมทัศนียภาพสองข้างทาง ตามเส้นทาง The Way of Love Plus The Ultimate Khao Yai แวะชมอ่างเก็บน้ำละพระเพลิง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
11:00 เข้าชม Palio โครงการสวยๆที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ พร้อมชมและเลือกซื้อสินค้าเก๋ๆภายในโครงการ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 ฟาร์มโชคชัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจรที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ “กินรี” ชมขั้นตอนการเลี้ยงวัว การทำไอศกรีม การแสดงคาวบอยโชว์ ฯลฯ
16:30 แวะซื้อของฝากที่ไร่สุวรรณ (ไร่ข้าวโพด) ริมถนนมิตรภาพ ใครหลายคนที่ได้เคยมาชิมน้ำนมข้าวโพดและข้าวโพดต้มสุกของที่นี่แล้ว ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า “ทำไมหมดเร็วจัง…”
17:10 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก