เที่ยวหมู่บ้านชาวเขาวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน

ชาวเขาเป็นชนเผ่าที่อยู่มานาน บางเผ่านั้นมีอายุนานถึง 100 ปี หมู่บ้านของชาวเขานั้นมักเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีสังคมอยู่กันเพียงไม่กี่ครัวเรือน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมถะ พอเพียง และพออยู่พอกิน ซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่านั้นจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้ว แต่ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก ส่วนใหญ่หมู่บ้านของชาวเขานั้นจะอยู่ลึกเข้าไปจากตัวเมืองค่อนข้างมาก ทำให้มีการเดินทางและการติดต่อสื่อสารค่อนข้างลำบาก สำหรับคนที่รักในการท่องเที่ยวตามแหล่งอารยธรรมชุมชนพื้นเมืองนั้น จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้รักการผจญภัยสักนิดหนึ่ง เนื่องจากการเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านชนเผ่าแต่ละหมู่บ้านนั้นจะใช้เวลาค่อนข้างนาน และระหว่างทางถนนจะขรุขระไม่เรียบเนียนและไม่สะดวกสบายเอาเสียเลย ซึ่งหมู่บ้านชาวเขาที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านดั้งเดิมนั้นมีอยู่หลากหลายหมู่บ้านด้วยกัน แต่ที่จะหยิบยกมาพูดถึงนี้เป็นหมู่บ้านชาวเขาที่ผู้คนนิยมไปเที่ยวชมกันมากที่สุดคือ

หมู่บ้านม้งบนดอยปุย ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ภายในหมู่บ้านนั้นยังคงมีความเป็นธรรมชาติสูงและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวเขา แต่เนื่องด้วยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเข้าไปเที่ยวที่หมู่บ้านม้งบนดอยปุยแห่งนี้มาก จึงนำเอาความทันสมัยของโลกยุคปัจจุบันเข้าไปด้วย จึงเป็นการผสมผสานระหว่างอารยธรรมของชาวเผ่ากับสังคมเมืองสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่นั้นยังคงสวมเสื้อผ้าแบบชาวเขาดั้งเดิมอยู่ แต่จะมีเด็กวัยรุ่นที่มีการใส่เสื้อผ้าแบบคนยุคใหม่อยู่บ้าง สำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเผ่าม้งบนดอยปุยนี้สามารถเช่าชุดชาวเขาใส่เพื่อถ่ายรูปได้ และการเดินทางไปยังหมู่บ้านม้งดอยปุยนั้นไม่ได้ยากลำบากมากเท่าใดนัก เนื่องจากมีรถสองแถวที่อยู่ล่างตีนเขาคอยรับส่งอยู่          

ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าที่หมู่บ้านหล่อโย จ.เชียงราย ซึ่งหมู่บ้านชาวเขาแห่งนี้เป็นที่โด่งดังมาก เนื่องจากชาวเขาเผ่าอาข่านั้นมีวัฒนธรรมแบบเฉพาะของตนเองที่ดูงดงาม ผู้คนที่นี่อัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว การแต่งกายของชาวเขาเผ่าอาข่านั้น จะคล้ายกับการแต่งกายในวัฒนธรรมทางภาคเหนือ ผู้ชายจะใส่กางเกงกะเสื้อม่อฮ่อมสีดำ ส่วนผู้หญิงจะใส่กระโปรงกับเสื้อม่อฮ่อมสีดำเช่นเดียวกัน แต่จะมีหมวกที่ประดับประดาไปด้วยเครื่องเงินและสวมถุงเท้ายาวถึงเข่าเพื่อป้องกันความหนาว อาหาร พื้นบ้านของชาวเขาเผ่าอาข่านี้จะเป็นพวกผัดผัก ไข่เจียวสมุนไพร น้ำพริกผักสด หรืออาหารที่มักมีสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนการละเล่นพื้นบ้านของชาวเขาเผ่าอาข่านี้จะเป็นพวกลูกข่าง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยและชอบเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขานั้น ทั้งหมู่บ้านม้งบนดอยปุยและหมู่บ้านหล่อโยของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่านั้นถือว่าตอบโจทย์ผู้รักการท่องเที่ยวที่ต้องการเห็นวิถีชีวิตของชาวเขาดั้งเดิมเป็นอย่างดี อีกทั้งการเดินทางไปยังสถานที่เที่ยวสองหมู่บ้านนี้ยังเดินทางได้สะดวก การคมนาคมขนส่งเข้าถึง แต่อาจจะต้องมีการเดินเท้าบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ลำบากแต่อย่างใด