เที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพไทย ตามรอยเหล่าทหารสามเหล่าทัพ

ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของชาติอันยาวนาน และปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาบันที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการเมืองการปกครองเสมอมา คือสถาบันทหาร คนทั่วไปส่วนใหญ่อาจรู้เพียงว่าโดยหลักสากลโลกได้แบ่งสถาบันทหารหลัก ๆ 3 เหล่าทัพ ได้แก่ ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราได้เที่ยวย้อนอดีตและเข้าไปทำความรู้จักกับสถาบันที่ใกล้ชิดและสำคัญขนาดนี้มากขึ้น

พิพิธภัณฑ์กองทัพไทยน่าสนใจกว่าที่คิด

                พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาทของกองทัพบก และส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติให้ผู้เข้าเยี่ยมชม โดยจัดแสดงเป็นอาคาร 3 ชั้น ภายในประกอบด้วยห้องจัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก ตัวอย่างเช่น อาวุธปืนและอาวุธประเภทฟันแทงที่ใช้ในราชการสงครามตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, ห้องจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และวีรกรรมการรบในอดีต, ห้องจอมทัพไทย แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของมหาราช 10 พระองค์, ห้องบารมีปกเกล้าฯ จัดแสดงพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และห้องแสดงวิวัฒนาการกองทัพบกและประวัติผู้บัญชาการทหารบกในอดีต รวมถึงภาพ คทาจอมพล ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และเปิดให้เข้าชมได้ตามเวลาราชการ

                พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือหลัก ๆ 2 แห่ง คือ “พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือตำบลปากน้ำ สมุทรปราการ” ทำหน้าที่รวบรวมและอนุรักษ์วัตถุข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทยมาตั้งแต่อดีต ตัวอย่างเช่น วัตถุพิพิธภัณฑ์สมัยโบราณ จำลองยุทธนาวีการรบครั้งสำคัญ เรือจำลองสมัยต่าง ๆ ทั้งในการรบและพระราชพิธี รวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการรบ แต่เนื่องจากการจัดแสดงนิทรรศการเริ่มมีสภาพเก่าและอยู่ไกลจากกองบัญชาการกองทัพเรือ และมีโครงการย้ายกองเรือลำน้ำกองทัพเรือจึงได้ทำการย้ายพิพิธภัณฑ์ทหารเรือหลักมายังพื้นที่พระนิเวศน์ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังเป็น “พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ(แห่งใหม่) ณ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” ที่เพิ่งวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ใหม่นี้มีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์แสดงนิทรรศการ ประวัติและการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชน ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกรักชาติและเสียสละให้ผู้เข้าเยี่ยมชม โดยเปิดให้เข้าชมได้ตามเวลาราชการ

                พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแบบ และอากาศยานที่เคยมีบทบาทในกองทัพอากาศมาตั้งแต่อดีต ให้เราได้เรียนรู้และตื่นตาไปกับความยิ่งใหญ่แบบเจ้าเวหาของไทย นอกจากนี้ยังมีเอกสารทางประวัติศาสตร์และพัสดุสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน นำมาจดแสดงให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาถึงตำนานกองทัพอากาศ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้เรียนรู้และภูมิใจถึงเกียรติภูมิไทย โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ 08.00-16.00 หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์

เรียนรู้ที่จะรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการเที่ยวพิพิธภัณฑ์

 เป็นความโชคดีที่ทางกองทัพไทยทั้งสามเหล่าได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปใกล้ชิดมากขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์หลักของกองทัพที่ตั้งอยู่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ให้เราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ว่าประเทศไทยเคยต้องผ่านวิกฤติและความยากลำบากจากสงครามมามากมายเพียงใดกว่าที่เราจะมีแผ่นดินไทยที่มั่นคงนี้ให้เราได้รักและภาคภูมิใจ นึกถึงสถานที่เที่ยวครั้งถัดไปอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสามเหล่าทัพ