สมุทรสงคราม 3วัน2คืน

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
07:00 คณะสมาชิกพร้อมเพียงกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานสยามบุรีทราเวลทัวร์ คอยให้บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07:30 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างทางสนุกกับกิจกรรมจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่1)
09:00 คณะสมาชิกเดินทางถึงที่พัก บ้านทอแสงอัมพวา/หรือเทียบเท่า บรรยากาศเย็นสบายเป็นบ้านพักที่เรียบง่าย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งบริการเป็นกันเอง -เชิญทุกท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก -เชิญทุกท่านเข้าสู่ห้องสัมมนาของรีสอร์ท
12:00 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท(มื้อที่2)
14:00 คณะสามชิกพร้อมเพียงกัน ณ จุดนัดพบ พร้อมเชิญทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมสนุกสนานสานสัมพันธ์กับกิจกรรมTeam Building ในรูปแบบเข้าใจง่ายได้สาระ ร่วมระดมความคิด พิชิตความสำเร็จจิตวิทยาทำงานเป็นTeamworkสนุกกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เกิดสัมพันธ์อันดี
16:00 นำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอัมพวาจะมีทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ตลาดน้ำโดย ทั่วไปมัก จะจัดขึ้นในเวลากลางวัน แต่ตลาดน้ำยามเย็น ที่อัมพวาแห่งนี้ จะจัดขึ้นในช่วงงเวลาเย็นเรื่อยไปจนถึงเวลาพลบค่ำ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดในลักษณะเช่นนี้ ในตอนเย็นชาวบ้านจะเริ่มทยอย พายเรือนำสินค้าหลากหลายนานาชนิด อาทิ อาหาร ผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ มาขายให้กับนักท่องเที่ยว หรือคนในท้องถิ่นที่สัญจรไปมาที่ตลาดอัมพวา ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติของชีวิตของชุมชนริมน้ำ ซึ่งเป็นที่น่า ประทับใจอย่างยิ่ง
18:30 นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พักพร้อมบริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท(มื้อที่3)
19:30 เชิญทุกท่านลองเรือชมหิ่งห้อย การล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาของภาพ และข้อมูลพักมาเที่ยวสมุทรสงครามมักไม่พลาดที่จะไปชม โดยปกติแล้วหิ่งห้อยจะมีมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ควรเลือกชมในช่วงเวลาที่เป็นข้างแรมหรือคืนเดือนมืด เพราะเห็นแสงของหิ่งห้อยได้ชัดเจนกว่า
21:00 นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรสวัสดิ์
วันที่2 รายการ
07:00 อรุณสัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่4)
08:30 คณะสมาชิกพร้อมเพียงกันพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
09:00 ทุกท่านเดินทางถึง บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทเพื่อเข้าสู่กิจกรรมปลุกป่าชายเลน ก่อนเข้าสู่กิจกรรมปลูกป่าชานเลนจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายถึงที่มาที่ไป
12:00 เสร็จสิ้นภาารกิจการปลูกป่าชายเลน พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ฟาร์มหอยแครง พักทานข้าวบนกระเตงกลางทะเล(มื้อที่5)และเพลิดเพลินกับสวนสนุกบนสายน้ำธรรมชาติ ผ่อนคลายกับกิจกรรม พายเรือคายัค เรือโดนัทและการถีบกระดานเลน
14:30 ต่อด้วยกิจกรรมงมหอยเป็นแหล่งหอยตลับสถานที่อันโปรดปรานของนักท่องเที่ยวไม่แพ้กิจกรรมโลดโผนเพราะโคลนนุ่มมากจริงๆ ทั้งนี้กิจกรรมขึ้นอยู่กับระบบธรรมชาติตามความเหมาะสม
16:00 เชิญทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวพร้อมเดินทางกลับสู่ที่พักหลังจากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็นร่วมกัน(มื้อที่6)พร้อมกันนั้นให้ทุกท่านได้สนุกกับปาร์ตี๊คาราโอเกะพร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งท่ามกลางบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน ร่วมลุ้นชิงของรางวัลตลอดค่ำคืน
22:00 ได้เวลาอันสมควรปิดงานปาร์ตี๊ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่3 รายการ
07:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่7)
10:00 คณะสมาชิกอำลาที่พัก พร้อมเดินทางสู่ค่ายบางกุ้ง
11:30 คณะสมาชิกเดินทางถึงวัดบางกุ้งเป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่าย ที่ค่ายบางกุ้ง เรียกว่า “ค่ายบางกุง้” โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่าย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพบูชา ของทหาร ภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ค่ายบางกุ้งก็ร้างไปจนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี
12:00 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(มืั้อที่8)
13:00 เชิญทุกท่านเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศดอนหอยหลอด พร้อมเลือกซื้อของฝาก อาหารทะเลแปรรูปต่างๆก่อนเดินทางกลับ
16:00 นำทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก