\\\”ล่องแก่งภูเกาะ สระบุรี พักที่ อ.ปากช่อง\\\” ท้าทายกับการล่องแก่ง และกิจกรรมผจญภัย นอนแบบคันทรี่ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติที่ อ.ปากช่อง

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

“ล่องแก่งภูเกาะ สระบุรี พักที่ อ.ปากช่อง\” ท้าทายกับการล่องแก่ง และกิจกรรมผจญภัย นอนแบบคันทรี่ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติที่ อ.ปากช่อง


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
07:00 คณะสมาชิกพร้อมเพรียง กัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานสยามบุรีฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP. TOYOTA D4D COMMUTER บริการของว่างรองท้อง ระหว่างการเดินทาง (มื้อที่ 1)
10:00 นำทุกท่านเดินทางถึงจุดล่องแก่ง ภูเกาะ จ.สระบุรี ท่ามกลางความสมบูรณ์แห่งป่าเขาและลำธาร ให้ทุกท่านผ่อนคลายและเตรียมความพร้อมใส่อุปกรณ์ชูชีพ และฟังคำแนะนำและวิธีกรล่องแก่งที่ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ควบคุม เรือยาง เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว ลุยได้เลย! ระยะเวลาในการล่องแก่งโดยประมาณ 1 ชม.ครึ่ง ในระยะทาง 12 กิโลเมตร และ 13 แก่งความท้าทาย หลังจากนั้นเชิญทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
12:00 บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ณ จุดล่องแก่งภูเกาะ (มื้อที่2)
14:00 คณะสมาชิกเดินทางถึง ทองสมบูรณ์คลับ เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติแบบตะวันตก และร่วมสนุกสนานกับการผจญภัยจากกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขับ ATV โกคาร์ท ขี้ม้า ล่องแก่ง โรยตัว และอีกหลากหลายกิจกรรมที่พร้อมรอให้ท่านได้พิสูจน์ตัวเอง
16:00 หลังจากนั้น เชิญทุกท่านเข้าสู่ที่พัก น่านน้ำ รีสอร์ท รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติแห่งปากช่อง ให้ทุกท่านเก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30 อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็นร่วมกัน ณ ร้านอาหารน่านน้ำ ภายในรีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 3) หลังจากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย **ราตรีสวัสดิ์**
วันที่2 รายการ
07:30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ต้อนรับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 4)
09:00 ทุกท่านพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้ากลับ
10:20 เชิญทุกท่านสนุกสนานและเพลิดเพลินกับขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตนมพาสเจอร์ไร ตราโชคชัย ท่านยังสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์การรีดนมวัวด้วยตัวท่านเองได้ ตลกขบขันกับความสามารถของสุนัขแสนรู้ที่ดูแลการฝึกสอน จากเจ้าหน้าที่ฟาร์มโดยตรง อีกทั้งยังตื่นเต้นกับการแสดงของชาวคาวบอยที่ผลัดเปลี่ยนมาให้ความรู้ในด้านต่างๆของความเป็นความบอย และคาวเกิร์ล ณ ฟาร์มโชคชัย
12:30 เต็มอิ่มกับเสต๊กเนื้อนุ่ม อร่อยจากฟาร์มโดยตรง ณ เสต๊กฟาร์มโชคชัย (มื้อที่ 5) (มีทั้งเสต๊กหมู ไก่ และเนื้อ)
14:30 นำทุกท่านเยี่ยมชมไร่องุ่นสุพัตรา จ.สระบุรี พร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของ จ.สระบุรี หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
18:30 คณะสมาชิกเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก