มนต์ขลังลังกาวี – ทะเลแยกเมืองสตูล 2 วัน 1 คืน

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002 บาท

สตูล – ลังกาวี สตูล – แม่น้ำตำมะลัง – มหัศจรรย์ทะเลแยกสตูล


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
08:00 รอรับท่าน ณ ท่าเทียบเรือ จ.สตูล
09:00 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวีนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
10:30 ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี นำท่านสู่ Kota Mahsuri สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโตรต
12:30 บริการอาหารเที่ยง
14:00 เดินทางสู่ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับกระเช้าลอยฟ้า Cable Car ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย และ มาเลเซีย
15:00 เดินทางสู่ตลาด Kuah Langkawi เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
16:00 นำท่านลงเรือเฟอร์รี่กลับสู่สตูล ณ ท่าเทียบเรือ
18:00 บริการอาหารเย็น
20:00 check in เข้าสู่ที่พัก
วันที่2 รายการ
06:00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:30 นำท่านย้อนอดีตสู่ยุค เนอฆารีสโตย ชมพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น จวนผู้ว่าราชการคนแรกของเมืองสตูลในยุคที่สยามครอบครองเมืองไทรบุรี หรือเคดาห์ในปัจจุบันของประเทศมาเลเซีย นครีสโตยเป็นหัวเมืองหนึ่งของไทรบุรีขึ้นตรงกับมณฑลภูเก็ต ในขณะนั้น และ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกมากมายเมื่อ 115 ปีที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล
09:00 เดินทางสู่แม่น้ำตำมะลังเพื่อนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านชาวเลริมปากแม่น้ำตำมะลังและตื่นเต้นกับการให้อาหารฝูงนกอินทรีย์ ณ แม่น้ำตำมะลัง
10:00 ออกเดินทางจากตัวเมืองสตูลสู่หมู่บ้านตันหยงโป ท่านจะได้สัมผัสวีถีชนบทดั้งเดิมของนครีสโตยหรือปัจจุบันรู้จักกันในนามว่าจังหวัดสตูลหมู่บ้านนี้ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ตันหยงโป หาดทรายยาวและบากันเคย ตำบลนี้เป็นเกาะที่อยู่ระหว่างประเทศไทย และ เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย คนที่นี้จึงมีวัฒนธรรมสองแผ่นดิน วัฒนธรรมผสมระหว่างไทย และ มาเลเซีย ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำอาชีพเกี่ยวกับประมงหรือวิถีคนเลจนเป็นสมญานามของหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านซีฟู๊ดของเมืองสตูล (Seafood Village)”
12:30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศอันโด่งดัง แบบบาบีคิวซีฟู๊ด อาทิเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ที่สดจากทะเล นำมาเผารับประทานพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด เสริฟพร้อม ข้าวผัดร้อน ๆ ท่ามกลางบรรยากาศอ้อมกอดแห่งท้องทะเล
13:30 ออกเดินทางสู่ทริปมหัศจรรย์ (Miracle Island Satun) สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะของทะเลอันดามัน ที่สำคัญต่างๆ อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์กับเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
14:00 ชมหมู่บ้านวิถีชาวเกาะ กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ไผ่ บันไดสามขั้น ซึ่งเป็นวิถีคนเลดั้งเดิมเกาะสุดท้ายของท้องทะเลอันดามัน ณ เกาะหัวมัน Pulau Ubi
15:00 ตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของ หาดสันหลังมังกร (Dragon Beach) นำท่านเดินบนหลังมังกร ชมความมหัศจรรย์ของหาดเปลือกหอยที่มีอายุนับร้อยปี ก่อตัวรวมกันเป็นหาดสวรรค์ ดุจดั่งท่านเดินอยู่กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรจากเกาะหัวมัน Pulau Ubi ปูเลาอูบี ซึ่งเปรียบเหมือนหัวมังกรสู่เกาะสาม Pulau Tiga เปรียบเหมือนหางมังกร จนเป็นที่มาของทะเลแยกที่ยาวที่สุดในโลก
16:00 นำท่านล่องเรือสู่เกาะกวาง Pulau Rusa สัมผัสความมหัศจรรย์ของหาดหอยร้อยปี ชายหาดที่พัดพาเปลือกหอยเป็นล้านตัวมารวมกันด้วยเวลาเป็นร้อยปี จนกลายมาเป็นหาดหอยมหัศจรรย์แห่งเมืองสตูล และเกาะนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดกลางเกาะ แบบ 360 องศา (Andaman Panorama View) และ ด้านหลังเกาะท่านจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ ของหาดหินล้านปี ณ.หาดหินเหล็ก (Iron Stone Beach) แร่เหล็ก ที่เกิดขึ้นในหินตามธรรมชาติ มีอายุนับล้านปีด้วยกระแสคลื่นที่ซัดสาดกัดเซาะก้อนหินจนแตก และเปิดเผยแร่เหล็กธรรมชาติออกมาจนได้รับการขนานนามในหมู่เกาะเหล่านี้ว่า ดินแดนมหัศจรรย์เมืองสตูล (Miracie Island Satun)
17:00 นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือบ้านตันหยงโปเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน อาทิเช่น กะปิที่โด่งดังของสตูล อาหารทะเลแห้ง ซีฟู๊ดสำเร็จรูป เป็นต้น หลังจากนั้น เดินทางสู่ตัวเมืองสตูล
17:30 ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ***โดยสวัสดิภาพ***

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก