ภูสอยดาว มหัศจรรย์แห่งฤดูฝน อลังการทุ่งดอกไม้ ในม่านหมอก (4 วัน 3 คืน)

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

ภูสอยดาว มหัศจรรย์แห่งฤดูฝน อลังการทุ่งดอกไม้ ในม่านหมอก (4 วัน 3 คืน)


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
20:00 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (สำหรับกรุ๊ปเหมาหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้เองครับ)
20:30 ออกเดินทางสู่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
วันที่2 รายการ
05:00 ถึงตลาดชาติตระการแวะซื้อเสบียง จากนั้นมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
08:00 บริการอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 1) พร้อมรับอาหารกลางวันสำหรับทานระหว่างทาง แยกสัมภาระที่จะให้ลูกหาบแบกใส่ถุงดำ ติดป้ายชื่อของแต่ละท่าน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 7 กก. (ส่วนที่เกิน กก.ละ 15 บาท) จากนั้นออกเดินเท้า ขึ้นภูสอยดาว เริ่มต้นด้วยการเดินเลาะไปตาม น้ำตกภูสอยดาว สัมผัสธรรมชาติ เลาะเรียบผ่านลำธาร ป่าไผ่ ช่วงนี้จะเป็นทางราบ จนกว่าจะไปถึง เนินส่งญาติ ถือเป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนที่จะเจอของจริง เดินไปเรื่อย ๆ เหนื่อยก็พัก หิวเมื่อไหร่ก็แวะทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ระหว่างทางจะผ่าน เนินปราบเซียน เนินป่าก่อ เนินเสือโคร่ง และเนินสุดท้าย คือ เนินมรณะ เนินที่ท้าทายและเหนื่อยเอาการ รวมระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละท่าน เมื่อผ่าน เนินมรณะ มาได้ก็จะเจอกับลานสน ซึ่งเต็มไปด้วยดอกหงอนนาค ที่บานเต็มลานสน ท่ามกลางสายหมอกที่สวยงาม ถึงกับหายเหนื่อยเลยทีเดียว หากมาถึงเร็ว ก่อนสัมภาระ ที่มาพร้อมลูกหาบ ก็สามารถเที่ยวรอบๆ ลานสน หลักเขต จนไปถึง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ได้
วันที่3 รายการ
05:00 ตื่นมาชมบรรยากาศยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหาร ออกเดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกหลุมพบ น้ำตกใหม่ น้ำตกมอส ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นำทาง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.
12:00 บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13:00 ออกเดินเที่ยวชม ทุ่งดอกหงอนนาค ลานสน หลักเขตแดนไทยลาว เดินเป็นวงกลม เต็มอิ่มกับทุ่งดอกหงอนนาค (อย่าลืมแต่งตัวสีแจ่มๆ ตัดกับผืนป่าเขียว นะครับ) พร้อมขึ้นจุดชมวิว มองได้รอบทิศทาง แล้วเดินวนกลับมาที่แค้มป์ ตอนเย็นใครยังมีแรงเหลือ จะไปชมพระอาทิตย์ตกก็ได้ครับ
19:00 บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
วันที่4 รายการ
06:00 อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ชมสายหมอกกันก่อนอำลาภูสอยดาว จากนั้นเตรียมตัวเก็บสัมภาระ
08:00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหาร ทยอยเดินลงจากภูสอยดาว ก่อนที่แดดจะร้อน มาที่ ที่ทำการอุทยานฯ ทานอาหารกลางวัน ที่ร้านค้าอุทยานฯ ก่อนจะเคลียร์สัมภาระ อาบน้ำ (ใครที่ถืออุปกรณ์อาบน้ำมาเอง จะเร็วกว่ารอลูกหาบนะครับ เสื้อผ้าใส่กลับ ก็เอาไว้ในรถ) จากนั้นออกเดินทางกลับ กทม. หากมีเวลาพอจะแวะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ (วัดใหญ่) ให้นมัสการพระพุทธชินราช บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9)
00:00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก