พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ กับทะเลใต้ เต็มอิ่มกับการท่องทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า ถ้ำมรกต สระมรกต – น้ำตกร้อน –ทะเลแหวก –

วันเดินทาง: 10 ท่านขึ้นไปกำหนดวันเวลาเดินทางเองได้ ราคา: โทร:02-873-6002(auto) บาท

ท่องทะเลตรัง – เกาะเชือก – เกาะม้า – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน- พัก จ.กระบี่


 ตารางกิจกรรม

วันที่1 รายการ
18:00 พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และพร้อมนำท่านท่องทะเลใต้
18:30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ จังหวัดกระบี่ ….. บริการอาหารเย็นข้าวกล่อง CP และน้ำดื่มท่านละ 1 ชุด (มื้อที่ 1) พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์***
วันที่2 รายการ
07:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ. จังหวัดตรัง พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
08:00 พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากเมง
09:00 ทุกท่านเตรียมพร้อมและเตรียมตัว ลงเรือประมงดัดแปลงลำใหญ่ (เดินทางลงเรือร่วมกันกับสมาชิกท่านอื่น) มุ่งหน้าสู่ทะเลตรัง สวรรค์สำหรับคนรักทะเล ที่ยังคงความสวยงามของธรรมชาติทางทะเลได้อย่างลงตัว ชมป่าปะการัง ฝูงปลานานาชนิด หมู่เกาะต่างๆ ที่เรียงราย อย่างสวยงาม
09:40 นำท่านสู่ ทะเลตรัง โดยแต่ละเกาะ กัปตันเรือจะดูระดับน้ำเพื่อความเหมาะสมในแต่ละเกาะ พร้อมมัคคุเทศก์ และทีมงานสยามบุรีฯ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำน้ำอย่างปลอดภัย พร้อมดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิด – เกาะเชือก เป็นเกาะหินปูนที่มีการสัมปทาน รังนกนางแอ่น เป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะอยู่ใกล้กัน ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่ ณ จุดนี้ ท่านสามารถให้อาหารปลา และดำน้ำชมปะการัง – เกาะม้า เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะเชือกแต่อยู่ในเขตน่านน้ำของจังหวัดกระบี่ ปะการังที่นี่โดยรอบเกาะสวยมาก ล้อมรอบโดยปะการังแข็งและปะการังอ่อน บนเกาะจะมีค้างคาวแม่ไก่ ที่คอยส่งเสียงอยู่ด้านบน ท่านสามารถลงเล่นน้ำ ให้อาหารฝูงปลาได้ตามอัธยาศัย
12:00 บริการอาหารเที่ยงระหว่างเที่ยวชมดำน้ำดูปะการัง (มื้อที่ 3)
13:00 หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะมุก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ถ้ำมรกต สนุกสนานกับการลอยตัวเข้าชมถ้ำมรกต (Unseen in Thailand) พร้อมค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ซึ่งมีประวัติอยู่ภายในถ้ำ ขณะที่ลอยตัวเข้าไปภายในถ้ำ ท่านจะเห็นความเขียวสีมรกต ระหว่างลอยตัวเข้าไปในถ้ำ ก่อนลอยตัวเข้าไปในถ้ำ ไกด์จะอธิบายการเข้าถ้ำอย่างปลอดภัย – เกาะกระดาน เกาะกระดานเป็นเกาะที่สวยที่สุดในหมู่เกาะทะเลตรัง น้ำใส หาดทรายขาว ให้ท่านลงเล่นน้ำ ดูปะการัง ซึ่งเกาะแห่งนี้ เป็นที่แต่งงานใต้น้ำของจังหวัดตรัง ท่านจะเห็นปะการัง ปลาดาวขนาดใหญ่ หลากสีสัน พร้อมสัมผัสหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับท่าเรือให้คณะสมาชิกเปลี่ยนเสื้อผ้า ทำภารกิจส่วนตัวบนเรือเพื่อความสะดวก
17:00 เดินทางถึงท่าเรือ หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก จ. ตรัง ณ. โรงแรมธรรมมารินธนา หรือ เทียบเท่า
18:00 บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย **ราตรีสวัสดิ์**
วันที่3 รายการ
05:30 อรุณสวัสดิ์ สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
06:30 นำท่านออกเดินทางจาก จ. ตรังมุ่งหน้าสู่จังหวัดกระบี่ เดินทางไปยังท่าเรือ
08:20 เดินทางถึงท่าเรือ
09:00 เยี่ยมชม สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใส เป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมีพรรณไม้ที่น่าสนใจ รวมทั้งนกที่หาดูได้ยากเช่น นกแต้วแร้วท้องดำ นกกระเต็นสร้อยคำสีน้ำตาล และนกเงือกดำ และ เยี่ยมชม น้ำตกร้อน เป็นน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งในบรรดาน้ำพุร้อนอีกหลายแห่งที่กระจัดกระจายอยู่ใน บริเวณนี้น้ำจะไม่ร้อนมาก มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส เป็นน้ำร้อนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมร่มรื่น สายน้ำไหลไปรวมกันตามความลาดเอียงของพื้นที่ บางช่วงมีควันกรุ่นและคราบหินปูนธรรมชาติพอกอยู่เป็นชั้นหนาทำให้เกิด ทัศนียภาพสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะบริเวณที่ธารน้ำร้อนไหลลงสู่คลองท่อมลดระดับเกิดเป็นลักษณะคล้าย ชั้นน้ำตกเล็กๆ
12:00 บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
13:30 เดินทางถึงท่าเรือ
14:00 คณะท่านเที่ยวชม ทะเลแหวก หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand อีกที่หนึ่งของจังหวัด กระบี่ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก อิทธิพลของ น้ำขึ้นและน้ำลง ทำให้สันทรายของเกาะทั้ง 3 คือ เกาะทับ เกาะหม้อ และ เกาะไก่ ปรากฏขึ้น เมื่อน้ำลด นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่น ไป – มา ได้ระหว่างเกาะ
16:00 คณะท่านเที่ยวชม เกาะปอดะ พักผ่อนชมธรรมชาติที่สวยงามของเกาะนี้ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับที่พัก
18:00 นำท่านทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังจากนั้นเชิญทุกท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่4 รายการ
07:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)
08:00 คณะสมาชิกแวะซื้อของฝาก ที่จังหวัดกระบี่
11:00 คณะท่านเที่ยวชม สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานีเดิมชื่อวัดธารน้ำไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา
12:00 บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร อ.ไชยา (มื้อที่ 9)
16:00 คณะท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม สำหรับตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม จะเป็นทีมงาน เดียวกับตลาดน้ำอโยธยา ดังนั้น “ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม” จะเป็นเหมือนกับ “ตลาดน้ำอโยธยา” แต่สถาปัตยกรรมของที่หัวหินนั้น จะเป็นแบบ “วิคตอเรีย” ในรูปแบบของรัชกาลที่ 6 ที่ผ่านมา ทั้งรูปร่าง ตัวอาคาร และอื่นๆ เหตุผลเนื่องจากเราต้องการรักษารูปแบบ ของท้องถิ่นเมืองหัวหินเอาไว้โชว์ให้ผู้คนที่เข้ามาสัมผัสได้เห็นความเก่าแก่ในอดีต พร้อมกับจะมีการจัดแสดงต่างๆ ที่คงความเป็น ไทยเอาไว้
18:00 บริการอาหารเย็น ที่ ชะอำ (มื้อที่ 10)
22:00 หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม:

-รถบัสปรับอากาศ VIP. หรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP ตามจำนวนผู้เดินทางจริง – ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตลอดรายการ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรม – เครื่องดื่ม และ ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง – ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (คุ้มครองอายุ 1-70ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ. ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการบิล VAT) – ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโปรแกรมการเดินทางระบุ – ค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หมายเหตุ:

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสุขของท่านสมาชิกเป็นหลัก