ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Eco-Tourism การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังเป็นที่ตื่นตัวอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ มีหลักการสำคัญ 2 อย่าง คือต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบผสมผสานเข้ากับเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ โดยใช้ทุนธรรมชาติอย่างน้อยที่สุดเพื่อส่งเสริมความมั่นคงยั่งยืน ป้องกันความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและความเสียหายของระบบนิเวศ คืนประโยชน์ให้กับธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่น

รู้จักกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มากขึ้น

การเดินเส้นทางธรรมชาติและการกางเต็นท์นอนพักแรม โดยมากการท่องเที่ยวลักษณะนี้จะกำหนดหรือแนะนำเส้นทางไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อชมธรรมชาติ เพื่อป้องกันการหลงทาง อุบัติเหตุอันตราย หรือเดินออกนอกเส้นทางไปทำลายพืชพรรณธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินตามเครื่องหมายบอกทางและศึกษาธรรมชาติผ่านป้ายแนะนำให้ความรู้ต่าง ๆ ตัวอย่างการท่องเที่ยวด้วยการเดินเส้นทางธรรมชาติก็เช่น ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ ป่าพรุ หรือป่าชายเลน ส่วนการกางเต็นท์นอนพักแรมมักอนุญาตให้ทำในบริเวณอุทยานแห่งชาติที่กำหนดไว้ ทำให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น

การนั่งเรือแพท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสบาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติ ภูมิประเทศ หรือวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนริมน้ำได้ง่าย ๆ โดยการท่องเที่ยวด้วยการนั่งเรือแพนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความใกล้ชิดกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และท้องทะเล

การขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศ นอกจากตอบสนองต่อเทรนด์รักโลกแล้วการท่องเที่ยวลักษณะนี้ยังตอบสนองต่อเทรนด์รักสุขภาพ เพราะได้ทั้งเที่ยวและออกกำลังกายไปในเวลาเดียวกัน ทำให้เป็นที่นิยมอยากมากในปัจจุบันโดยเฉพาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในวัยหนุ่มสาว ซึ่งการท่องเที่ยวลักษณะนี้ค่อนข้างสะดวกมากเพราะสามารถเดินทางไปได้เกือบทุกสถานที่ ที่อนุญาตให้จักรยานผ่านได้เช่น ภูเขา ริมเขื่อน เลียบทะเล หรือรอบชานเมือง

การล่องแก่ง และ การพายเรือแคนูเรือคะยัก เป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยในลำน้ำ โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งในเรือยางขนาดเล็กหรือบนแพไม้ไผ่ล่องไปตามลำน้ำเชี่ยวกรากและหลบหลีกแก่งหรือโขดหินที่โผล่มาขวางทาง หรือจะเลือกเรือพายขนาดเล็กที่คงทนแต่เบาไม่ล่มง่ายอย่างเรือแคนูหรือเรือคะยักก็ได้ การท่องเที่ยวลักษณะนี้สามารถทำได้ตามลำน้ำทั่วไปแต่จะท้าทายมากขึ้นกับเหล่านักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยในลำน้ำที่มีแก่งหินพาดผ่านหรือน้ำค่อนข้างเชี่ยวกราด โดยนักท่องเที่ยวควรใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

การส่องสัตว์ ดูนก เป็นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าและนกนานาชนิด โดยอาจใช้การมองจากกล้องส่องทางไกล หรือการส่องไฟฉายช่วงกลางคืนแล้วถ่ายภาพ ตัวอย่างการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ก็เช่น ในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานนกน้ำ หรือสวนสัตว์เปิด

                การสำรวจถ้ำ น้ำตก ในประเทศไทยมีถ้ำและน้ำตกจำนวนมาก หลายแห่งได้รับการพัฒนาให้เดินทางเข้าไปสำรวจได้ง่ายขึ้น ซึ่งความสวยงามปนลึกลับของหินงอกหินย้อย เส้นทางในถ้ำและ แนวการกัดเซาะของน้ำตกและทะเลนี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงเสน่ห์การท่องเที่ยวแนวนี้

ปลุกจิตสำนึกรักษ์โลกด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ผสมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบเป็นมิตรต่อธรรมชาตินี้ นักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ทำให้การท่องเที่ยวนี้มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากช่วยปลุกจิตสำนึกให้เราหันมาเห็นคุณค่าและรักษาสิ่งดี ๆ ที่มีมากขึ้น ถ้าคุณไม่เชื่อลองเริ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศสักครั้งแล้วคุณจะติดใจ