หมวดหมู่ทัวร์ ทัวร์เทศกาล

  \"ท่องทะลตรัง - เกาะลังกาวี มาเลเซีย\" หลีกหนีความวุ่นวายมุ่งไปสู่ท้องฟ้าสดใส ท้องทะเลกว้างใหญ่ ณ ฝั่งอันดามันของเมืองไทย พร้อมร่วมกันพิสูจน์ถึงความลึกลับของเกาะลังกาวี 5 วัน 4 คืน
โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่ 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้เลย
วันแรก   กรุงเทพ–ตรัง
18:00   พร้อมกัน ณ. จุดนัดหมาย ทีมงานสยามบุรีฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านด้วยรอยยิ้มคะ
18:30   นำท่านออกเดินทางมายัง จ.ตรัง ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับความรู้จากมัคคุเทศก์มืออาชีพ และการบริการอย่างเป็นกันเองของทีมงานสยามบุรีฯคะ
23:00   บริการอาหารมื้อดึกประเภทข้าวต้ม ( มื้อที่ 1 ) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อคะ
วันที่สอง   ทะเลตรัง–เกาะม้า–เกาะเชือก–เกาะกระดาน–ถ้ำมรกต
06:00   อรุณสวัสดิ์ยามเช้าคะ นำท่านเดินทางมาถึงจ.ตรัง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าโรงแรมเพื่อให้ท่านได้ทำธุระตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 2 ) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง
09:00   นำท่านเดินทางมายัง เกาะม้า ให้ท่านได้ชมปะการังอ่อนที่สมบรูณ์และสวยงาม รวมทั้งเหล่าปลาการ์ตูน หรือ ปลานีโมที่ออกมาแสดงความน่ารักให้ท่านชมคะ
11:00   ให้ท่านได้มาชื่นชมกับความสวยงามของดอกไม้ทะเล และปะการังเจ็ดสี ที่สามารถหาดูได้แค่ที่ เกาะเชือก ที่เดียวเท่านั้นคะ
12:00   บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 3 ) บนเรือในบริเวณ เกาะกระดานคะ
13:00   ให้ท่านได้ดำน้ำชมความสวยงามของเหล่าปะการังน้ำตื้นในบริเวณเกาะกระดาน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากที่สุดของจ.ตรัง และยังเป็นสถานที่ที่นิยมจัดงานวิวาห์ใต้สมุทรอีกด้วยคะ
14:30   นำท่านเดินทางมายัง เกาะมุก ให้ท่านได้ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน มีหาดทรายเล็กๆ และต้นไม้เขียวขจีขึ้นอยู่ในถ้ำคะ
17:30   ได้เวลาขึ้นบกแล้วล่ะคะ นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง หลังจากนั้นบริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 4 ) ณ ร้านเล ตรัง ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลที่ทั้งสด และแสนอร่อยคะ
19:00   นำท่านเช็กอินเข้าที่พักที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือโรงแรมที่มีระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัยคะ
วันที่สาม   ลังกาวี – พระนางมะสุหรี – พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ – อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ – เคเบิลคาร์ – ช็อปปิ้ง
05:00   อรุณสวัสดิ์ยามเช้าทามกลางบรรยากาศแสนสดชื่น เตรียมเก็บสัมภาระ สิ่งของมีค่าต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางไปยัง จ.สตูลคะ
06:00   บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 5 ) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.สตูล
08:45   นำท่านเดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง ซึ่งจะต้องมีการผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนนะคะ เพราะว่าเราจะเดินทางไปยัง เกาะลังกาวี ซึ่งเกาะนี้เป็นของประเทศมาเลเซียคะ
09:30   นำท่านออกเดินทางไปยังดินแดนแห่งเทพนิยายซึ่งนั่นก็คือ เกาะลังกาวีคะ เราจะเดินทางไปยังเกาะนี้โดยเรือเฟอร์รี่ ซึ่งระหว่างการเดินทางนั้นท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของทะเลฝั่งอันดามัน และบริการอาหารว่างบนเรืออีกด้วยคะ
10:30   นำท่านเดินทางถึงท่าเรือเกาะลังกาวี ซึ่งมาถึงที่นี่แล้วก็จะต้องมีการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งคะ หลังจากนั้น นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชมรอบเกาะ พิพิธภัณฑ์ของที่ระลึก นายกรัฐมนตรี ดร. มหาธีร์ และสุสานของพระนางมะสุหรี (พระนางเลือดขาว) พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของเกาะลังกาวีที่มีความเกี่ยวข้องกับพระนางมะสุหรี ว่าเกี่ยวข้องได้อย่างไร
12:00   บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 6 ) ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารระดับภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามของโลกใต้ทะเลที่ UNDER WATER WORLD และขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวสวยงามของเกาะลังกาวีและเกาะตะรุเตา หลังจากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกัวฮ์ ซึ่งเป็นย่านร้านค้าที่รวมสิ้นค้าปลอดภาษี อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป รองเท้าหนัง น้ำหอม บุหรี่ เหล้า และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัยคะ
18:00   บริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 7 ) หลังจากรับประทานอาหารแล้ว นำท่านเข้าที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยคะ
วันที่สี่   นกอินทรีย์ยักษ์ – ลังกาวี – สตูล – หาดใหญ่
06:00   อรุณสวัสดิ์คะ ตื่นขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกันซักหน่อย เก็บสัมภาระ สิ่งของมีค่าทุกชิ้นลงกระเป๋าใบโตให้เรียบร้อยนะคะ
07:00   บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 8 ) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
08:00   นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือลังกาวี เพื่อที่จะเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกอินทรีย์ยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีคะ
09:00   นำท่านเดินทางมายังท่าเรือของเกาะลังกาวี เพื่อที่จะกลับมายังท่าเรือตำมะลังคะ
10:00   นำท่านเดินทางมาถึง ท่าเรือตำมะลัง หลังจากนั้นนำท่านมารับประทานอาหารในบริเวณจ.สตูลคะ เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกเดินสู่จ.หาดใหญ่
15:00   นำท่านเดินทางมาเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง เพื่อให้ท่านได้ช็อบปิ้งสินค้าต่างๆ ไปฝากคนรู้ใจของท่านได้ตามอัธยาศัยคะ หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพคะ
18:00   แวะรับประทานอาหารกันซักนิดนะคะ บริการอาหารค่ำ ( มื้อที่ 9 )
วันที่ห้า   กรุงเทพ
06:00   นำท่านเดินทางกลับมายังกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม , อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ   เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่านละ โทร.02-8736002 บาท
หมายเหต   หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 10 วัน ทางเราจะ คืนเงินมัดจำให้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บนเกาะเต่า - เกาะนางยวน ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ DTAC และ GSM ได้ครับ
 

** รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึง ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ**

สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้ารัดส้น
การสำรองที่นั่ง   1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 1,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่าง น้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์


                        
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0108114829001 (บจก.สยามบุรีทราเวลทัวร์)

 
  Web Design , Web Programming